Αρχική
 
Πέτρου Α' 3:13
Και τις θέλει σας κακοποιήσει, εάν γείνητε μιμηταί του αγαθού;
 
 
 
   
Δε, 25 Μαι 2020  
 
 
Ράδιο Χριστιανισμός
Εφημερίδα Χριστιανισμός
WordOfGod.TV
Δωρεάν Καινή Διαθήκη
 
 
Ιστοσελίδες Εκκλησιών
 
 
 
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΤΙΣΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΘΕΕ
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΤΙΣΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΘΕΕ
 
Υπάρχουν πολλά αιτήματα για τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να στραφεί προς το Θεό. Η ανάγκη, η πίεση, οι ελλείψεις είναι λόγοι για τους οποίους ο άνθρωπος πολλές φορές "θυμάται" το Θεό και τον ζητάει.

Κάποτε, ο Δαυίδ, ο βασιλιάς του λαού του Θεού στράφηκε στο Θεό για κάποιον άλλο λόγο. Έπειτα από πολύ μεγάλες ευλογίες στη ζωή του, ο Δαυίδ πέφτει σε μια τεράστια αμαρτία. Μοιχεία και φόνος. Αφού μοιχεύει, ακολουθεί ο φόνος του Ουρία, ενός πιστού και δικαίου ανθρώπου. Ο Θεός που τα βλέπει όλα, στέλνει τον προφήτη Νάθαν και τον ελέγχει αυστηρότατα. Κι εκεί, ο Δαυίδ έχοντας στα χέρια του την απόλυτη εξουσία να κάνει ότι θέλει, επιλέγει κάτι το πολύ ευλογημένο. Αρχίζει να κλαίει, να "συντρίβεται" και τότε ξεστομίζει τον 51ο Ψαλμό.

Έχει τεράστιο πλούτο, εξουσία, κύρος, τα πάντα. Δεν έχει όμως πλέον μαζί του το Θεό! Κι αυτό τον τρομάζει. Τον κάνει και νιώθει πολύ φτωχός, μόνος. Το αίτημα του; Να βρει πάλι τον Κύριο του, αυτόν που συνείθιζε να αποκαλεί "ποιμένα" του. Ο Θεός αγαθός και ελεήμων, καθώς είναι, παραβλέπει την αμαρτία του Δαυίδ. Το πρώτο κήρυγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήταν: "Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών". Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όποιος και αν είσαι, ο Χριστός μας μπορεί να σε συγχωρήσει και να σε καθαρίσει, όπως το βασιλιά Δαυίδ. Ένα πράγμα μένει σε μας: να μετανοήσουμε ειλικρινά, να επιστρέψουμε στο Θεό Πατέρα μας, και τότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και ευτυχείς. "Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής· χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου·τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου."
 
ΜΠΕΚΟΣ ΤΑΣΟΣ
 
©copyright 2007 ilion-church.gr